اطلاعیه خانه نشینی

October 20, 2022
آخرین اخبار شرکت اطلاعیه خانه نشینی

تقدیم به تمامی مشتریان و تامین کنندگان عزیز:

با توجه به نیازهای توسعه کسب و کار شرکت، از 20 اکتبر 2022 لازم الاجرا شد.

شرکت به آدرس دفتر جدید منتقل می شود:

23F، ساختمان شمالی، ساختمان هلی، جاده جنوبی نانلی، خیابان لیژو، شهر یویائو، استان ژجیانگ
از حمایت و توجه طولانی مدت شما به شرکت ما متشکریم!

آخرین اخبار شرکت اطلاعیه خانه نشینی  0آخرین اخبار شرکت اطلاعیه خانه نشینی  1آخرین اخبار شرکت اطلاعیه خانه نشینی  2آخرین اخبار شرکت اطلاعیه خانه نشینی  3